Śmieszne życzenia bożonarodzeniowe 2019, śmieszne życzenia na boże narodzenie

Życzenia Bożonarodzeniowe Śmieszne

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Spis treści

Śmieszne życzenia na boże narodzenie


Gdy nadejdzie dzień Wigilii,
I opłatek weŸmiesz w ręce.
Choć ja będę tam w oddali,
Z Tobą będzie moje serce.
Gdy nadejdą miłe œwięta,
Niech ta kartka Ci przypomni,
Że o Tobie ktoœ pamięta.
Ktoœ kto w wojsku spędza œwięta.

Pusty rynek. Nad dachami
Gwiazda. Œwieci każdy dom.
W zamyœleniu, uliczkami,
Idę, tuląc œwiętoœć œświąt.
Wielobarwne w oknach błyski
I zabawek kusi czar.
Radoœć dzieci, œpiew kołyski,
Trwa kruchego szczęœcia dar.
Więc opuszczam mury miasta,
Idę polom białym rad.
Zachwyt w drżeniu œwiętym wzrasta:
Jak jest wielki cichy œwiat!
Gwiazdy niby łyżwy krzeszą
Œnieżne iskry, cudów blask.
Kolęd dŸwięki niech cię wskrzeszą -
Czasie pełen Bożych łask!

Zaczarowany magią Œświąt stanę samotnie
pod rozgwieżdżonym niebem
i patrząc na spadające płatki œniegu
pomyœlę o ludziach, których noszę w sercu
życząc im spokojnych Œświąt
wszędzie tam, gdziekolwiek są ...

Kiedy opłatek bielusieńki weŸmiesz do swej dłoni,
wspomnij w ten dzień uroczysty
choć przez chwilę o mnie.
Oddalony jesteœ ode mnie kilometrów
wiele tym opłatkiem
choć w myœli się z Tobą dzielę.

Z dŸwiękiem dzwonów melodyjnych,
Wraz z opłatkiem wigilijnym,
W dzień Bożego Narodzenia,
Œlę serdeczne te życzenia Zdrowia,
szczęœcia, powodzenia
I w Nowym Roku marzeń spełnienia.
Œwięta œwiece zapaliły,
Pod choinką prezent lœni,
To dla Ciebie, mój Ty miły,
Żebyœ o mnie często œnił!

Kiedy œświąteczny stół się ugina,
œpiewa kolędy cała rodzina,
na niebie pierwsza gwiazdka już œwieci
niech Cię bogaty Mikołaj odwiedzi.

Prawdziwie radosnych Œświąt Bożego Narodzenia
oraz uœmiechu i życzliwoœci
na każdy dzień Nowego Roku życzy ...

Samych dobrych myœli,
jakie ja mam o Tobie - na Œwięta i Nowy Rok.
Wiary w dobro i przekonania,
że jeœli tego zechcemy,
Œwięta zmienią nas na lepsze.

Serdeczne życzonka uœmiechu i słonka...
Œniegu po pas białego pod choinką dużo dobrego,
a Sylwestra z Nowym Roczkiem
powitaj chwiejnym kroczkiem.

Słonko! Stary rok mija lecz

marzenia zostają, niech one

się Tobie wszystkie spełniają

i z Nowym rokiem niech

Ci się los odmieni, a ogród

życia wnet zazieleni!

Już Mikołaj grzeje sanie, czego

pragniesz niech się stanie.

Każde z marzeń skrytych w

głębi Święty Dziadek może

spełnić. Pięknych i radosnych

chwil na te święta życzy…

Niechaj ziemię rozśpiewa

kolęda, każdy dom i każdego

z nas, niechaj piękne będą

dla Ciebie Bożonarodzeniowe

Święta i niechaj niosą Tobie

betlejemski blask.

Gdy gwiazdki świecą na

niebie, Mikołaj leci do

Ciebie, by dać Ci piękne

prezenty i przesłać

uśmiech swój święty.

Każdemu, obojętnie

skąd, od świtu, aż do

zmroku Wesołych i

przyjemnych Świąt!

Szczęścia, zdrowia, powodzenia

w dniu Bożego Narodzenia.

Beczkę piwa, wiadra wódki by

odgonić wszystkie smutki,

sto całusów na dodatek by

smaczniejszy był opłatek!

W Betlejem mieœcie
Zbawiciel się rodzi,
Niech się Wam mili,
Najlepiej powodzi

Na ten nadchodzący dzień piękniutki.
Wszystkiego najlepszego życzą Ci makówki,
karpik też Ci œle życzenia,
a wraz z nimi pozdrowienia.

Nie mam daru do pisania,
a tym bardziej do składania życzeń miłych
i serdecznych, a do tego pożytecznych,
tak więc teraz tutaj stąd życzę Wam Wesołych Œświąt.

Tysiąca choinek w lesie,
prezentów ile Mikołaj uniesie,
bałwana ze œniegu i mniej życia w biegu,
oraz tyle radoœci ile karp ma oœci.

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne
i szczęœliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór.

Piękna jest radoœć w Œwięta,
Ciepłe są myœli o bliskich,
Niech pokój, miłoœć i szczęœcie
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Ten cudowny pełen radoœci czas Œświąt
niech przyniesie wiele szczęœcia i radoœci,
a Nowy Rok spełni najskrytsze marzenia.

Niech te Œwięta tak wspaniałe
będą całe jakby z bajek,
niechaj gwiazdka z nieba leci,
niech Mikołaj tuli dzieci,
biały puch niech z góry spada,
niechaj piesek w nocy gada,
niech choinka pachnie pięknie no
i radoœć będzie wszędzie!

Świąteczny SMS-ik do

Ciebie wysyłam z życzeniami,

które sama wymyśliłam. Dużo

szczęścia i radości, wielu

prezentów i miłych gości

życzy…

Serdeczne życzonka uśmiechu

i słonka, śniegu po pas białego

pod choinką dużo dobrego, a

Sylwestra z Nowym Roczkiem

powitaj chwiejnym kroczkiem.

Od [operator GSM]: UWAGA!!!

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA!!!

Dzisiaj od godz. 18.00 do 22.00

możesz dzwonić za darmo!!!

Wesołych Świąt!!!

Niedługo Święta, czy pomyślałeś

już co zawiesisz na choince?

Oferujemy Ci atrakcyjne

oprogramowanie, które

zawiesza się samo

Microsoft.

Mam nadzieję, że Twoje

serce pełne jest otuchy,

tak jak Twoja skarpeta

pełna jest prezentów.

W ten wigilijny dzień zaœnieżony,
kiedy w koœciele uderzą dzwony,
przyjmijcie gorące życzenia radoœci,
a w Nowym Roku szczęœcia,
zdrowia i pomyœlnoœci

W noc wigilijną, w blasku œwiec
melodia kolęd płynie w mrok.
Niech Wam przyniesie radoœci moc
i wiele szczęœcia w Nowy Rok...

Chociaż los rzucił mnie daleko,
stąd - w myœlach z wami będę
i z głębi serca wszystkim œlę kolędę.

Najlepsze życzenia z okazji
Œświąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, aby przyjœcie na œwiat Chrystusa
przyniosło ze sobą radoœć,
pokój, nadzieję i miłoœć

Lœni dokoła choinkowy blask,
niebo pełne œniegu, niebo pełne gwiazd.
Niech Œwięta radoœcią wypełnią Wasz dom.
A Nowy 2005 Rok blasku doda Waszym dniom

Ile się gwiazdek mieni na niebie,

ile orzechów błyszczy się w

złotku, tyle ślę życzeń dzisiaj

do Ciebie miły mój Kotku!!!

Wskoczyli do sanek,

reniferek i bałwanek,

a mikołaj ciągnie sanki,

bo w worku miał pisanki,

więc za kare i pomyłkę,

musi jeszcze nieść choinke,

gdy na niebie gwiazdka błyśnie,

dla mikołaja czar ten pryśnie,

bo w tym dniu są fajne święta,

niech więc każdy o nich pamięta!